Privacy verklaring Nootcreten OK

Wie zijn we?

Nootcreten, is een intiatief van IOOS bv en Breinpiraten vzw beide gevestigd in 9290 Overmere*. Deze beide organisaties zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring waarin verder de naam Berlaarse Boodschappen Online zal worden gebruikt.

Contactgegevens:

Nootcreten, *Mosseveldstraat 34a, 9290 Overmere

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nootcreten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nootcreten verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nootcreten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Artiesten

Gegevens die wij via formulieren en via ons platform verzamelen worden gebruikt om de betrokken artiest correct weer te geven op webpagina van Nootcreten. We slaan deze gegevens op zolang ze nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht of tot de artiest ons per mail verzoekt om deze te wissen. We geven ze in eigen naam niet door aan derden, tenzij dit nodig is om de overeengekomen diensten te kunnen verzekeren of omdat de wetgeving ons hiertoe verplicht.  Verder gebruiken we de gegevens enkel voor het hierboven beschreven doel.

  • Bezoekers van de site

Nootcreten slaat geen gegevens op van bezoekers van de website. Enkel wanneer bezoekers zich registren om een bod te kunnen doen op een artiest, worden de noodzakelijke gegevens hiervoor gevraagd en opgeslagen om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Zodra een project is afgerond worden de gegevens veilig bewaard voor de wettelijk opgelegde termijn en waar deze niet van toepassing is, worden de gegevens gewist, tenzij de betrokken natuulijke persoon ons toestemming heeft verleend de gegevens langer bij te houden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nootcreten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nootcreten) tussen zit. Nootcreten gebruikt enkel computerprogramma’s of -systemen en partners die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Algemene verordening voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nootcreten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nootcreten verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nootcreten  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nootcreten  gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nootcreten  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisationele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nootcreten  waar van toepassing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ioos.be of hans@breinpiraten.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nootcreten  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

 Fax : +32 (0)2 274 48 35

 E-mail : contact@apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Scroll to top